Vereniging

Tegenwoordig neemt de orthodontie een prominente rol in binnen de tandheelkundige zorg. Hierdoor is men meer dan ooit op zoek naar verdiepende en verbredende informatie binnen het vakgebied, mede als tegenwicht tegen de invloeden van de commercie. De N.V.O.S. ziet het als haar taak om haar leden daarbij te helpen.

Doelstelling

Het bevorderen van de studie en het verspreiden van kennis van de orthodontie. Door met grote regelmaat wetenschappelijke vergaderingen te beleggen, voorziet de vereniging in de behoefte van zijn leden om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen binnen het vakgebied.

De vereniging biedt informatie over veranderde inzichten en geeft de laatste stand van zaken van het wetenschappelijk onderzoek. Deze dynamische wetenschappelijke bijeenkomsten bieden tevens de mogelijkheid om binnen een prettig kader het onderlinge contact met collegae tandartsen/specialisten te versterken, beiden binnen de vereniging ruim vertegenwoordigd.

Daarnaast heeft de vereniging zich tot doel gesteld wetenschappelijk onderzoek te stimuleren en waar mogelijk te ondersteunen.

Bestuur N.V.O.S

Ontmoet ons bestuur.

Bestuur met prof. dr. Wilmes (Studieweek 2022)

Mattijs Stalpers
Mattijs Stalpers
Voorzitter
Meer info

moniek_beerens

Moniek Beerens
Algemeen Lid
Meer info

Marco Nelemans
Marco Nelemans
Commissaris Logistiek en online
Meer info

MarieClaire Engelsman
Marie-Claire Engelsman
Secretariaat

Arnoud Vermeer
Arnoud Vermeer
Penningmeester
Meer info

Samenwerking en ondersteuning

De vereniging ondersteunt promovendi bij het realiseren van hun proefschrift. Waar mogelijk worden activiteiten ontwikkeld in samenwerking met andere wetenschappelijke- verenigingen en met zusterverenigingen in het buitenland.

Dr. J.A.W. van Loonprijs

Eenmaal in de vijf jaar wordt de Dr. J.A.W. van Loonprijs uitgereikt. Deze prijs wordt op voordracht van de jury toegekend voor bijzondere publicaties en speciale verdiensten op het gebied van de orthodontie.

Wikipedia Dr. J.A.W. van Loonprijs