Lidmaatschap

Voordelen lidmaatschap N.V.O.S.

  • Gratis deelname voorjaarsvergadering
  • Korting voor deelname najaarsvergadering
  • Korting deelname vijf-jaarlijkse congres
  • Ontvangen van het e-book met voordrachten van het vijfjaarlijkse congres
  • Digitaal toegang krijgen tot voordrachten van alle vergaderingen

Wie kunnen er lid zijn?

Gewone leden van de vereniging kunnen zijn: 

  • Zij die bevoegd zijn in Nederland de titel van tandarts of tandarts-specialist te voeren.
  • Specialisten in opleiding zijn eveneens welkom.

Buitengewone leden kunnen zijn: 

  • Zij die in Nederland bevoegd zijn de titel van arts te voeren.
  • Zij die in het buitenland bevoegd zijn de titel van tandarts of arts te voeren.

Kosten lidmaatschap

De kosten van het N.V.O.S. lidmaatschap bedragen € 75,- per jaar

Betalen lidmaatschap

Bij voorkeur via de betaallink die u jaarlijks van ons ontvangt.

Of door overmaking van het verschuldigde bedrag van € 75,- op bankrekening NL14RABO0118967975 t.n.v. N.V.O.S., uw naam en woonplaats.

Opzeggen van het lidmaatschap

Vóór 1 december van het lopende jaar schriftelijk aan de secretaris via: info@nvos.info.