Lidmaatschap

Voordelen lidmaatschap N.V.O.S.

  • Gratis deelname voorjaarsvergadering
  • Korting voor deelname najaarsvergadering
  • Korting deelname vijf-jaarlijks meerdaagscongres
  • Digitaal toegang krijgen tot voordrachten van alle vergaderingen

Wie kunnen er lid zijn?

Gewone leden van de vereniging kunnen zijn: 

  • Zij die bevoegd zijn in Nederland de titel van tandarts of tandarts-specialist te voeren.
  • Specialisten in opleiding zijn eveneens welkom.

Buitengewone leden kunnen zijn: 

  • Zij die in Nederland bevoegd zijn de titel van arts te voeren.
  • Zij die in het buitenland bevoegd zijn de titel van tandarts of arts te voeren.

Kosten lidmaatschap

  • De kosten van het N.V.O.S. lidmaatschap bedragen € 95,- per jaar.
  • Tandartsen en specialisten in opleiding betalen geen contributie tijdens hun studieperiode.

Betalen lidmaatschap

U ontvangt van ons jaarlijks, in maart van het lopende jaar, een online factuur met iDeal-betaallink voor een eenvoudige betaling.

(Bij uitzondering én na melding aan het secretariaat kunt u het verschuldigde bedrag van € 95,- ook zelf overmaken op bankrekening NL14RABO0118967975 t.n.v. N.V.O.S. o.v.v. uw naam, woonplaats en factuurnummer.)

Opzeggen van het lidmaatschap

Vóór 1 december van het lopende jaar schriftelijk aan het secretariaat via: info@nvos.info.