Links

Links naar interessante websites

 

cobijt1 1

Onderzoek Cobijt

Cobijt (Centraal Overleg BIJzondere Tandheelkunde) heeft een website in beheer met als doel het verzamelen van gegevens over hypodontie: www.hypodontiedatabase.nl

In de database kunnen behandelaars als tandartsen MFP, orthodontisten, kaakchirurgen en andere mondzorgverleners onder meer de ontbrekende elementen, het geslacht, de geboortedatum, het eventuele syndroom en of er sprake is van een schisis invoeren.

Uit de ontbrekende elementen wordt een zogenaamde TAC-score gevormd.

Het doel van de vastlegging van de gegevens is het mogelijk maken van gedegen onderzoek om zo de expertise op het gebied van diagnostiek en behandeling van patiënten met ernstige hypodontie naar een hoger niveau te tillen.

Inloggen kan met de gegevens waarmee de behandelaar is ingeschreven bij het BIG-register.

Uiteraard worden de namen van de betreffende patiënten niet in de database opgenomen.

Graag willen wij onze leden opmerkzaam maken op deze database en vragen om mee te helpen de database te vullen. Het is wenselijk binnen een behandelteam één persoon verantwoordelijk te maken voor het invoeren van de patiënten zodat dubbele invoer zo veel mogelijk wordt voorkomen.

Wij danken u bij voorbaat van harte voor uw medewerking.