Samenvatting proefschrift Lea Kragt

27-06-2017

Samenvatting proefschrift Lea Kragt. 

Mondgezondheid gerelateerde levenskwaliteit van kinderen - Determinanten gerelateerd aan subjectieve en objectieve orthodontische metingen

Op 26. April 2017 is Lea Kragt gepromoveerd aan de Erasmus Universiteit Rotterdam op het proefschrift ‘Mondgezondheid gerelateerde levenskwaliteit van kinderen - Determinanten gerelateerd aan subjectieve en objectieve orthodontische metingen’. Het onderzoek maakt deel uit van Generation R, het grootschalige en langdurige onderzoek naar de groei, ontwikkeling en gezondheid van 10.000 kinderen in Rotterdam.

Mondgezondheid kan worden gemeten vanuit het perspectief van de zorgverlener (objectief) en vanuit het perspectief van de patiënt (subjectief). Echter, objectieve en subjectieve mondgezondheid komen niet goed overeen. Daarom richt zich het onderzoek van Lea Kragt op de relaties tussen maten voor objectieve mondgezondheid, subjectieve mondgezondheid, en mondgezondheid gerelateerde levenskwaliteit (in het bijzonder in verband met de orthodontie).

De volgende conclusies komen voort uit het onderzoek: Objectieve mondgezondheidsmaten hebben een kleine, maar toch duidelijke impact op de mondgezondheid gerelateerde levenskwaliteit. Kinderen met veel cariës, of kinderen die een beugel nodig hebben, hebben een lagere mondgezondheid gerelateerde levenskwaliteit. Interessant is, dat zelfervaren mondgezondheid een soortgelijk effect op de mondgezondheid gerelateerde levenskwaliteit van kinderen blijkt te hebben. Ook blijkt uit het onderzoek, dat een lagere sociaaleconomische positie gerelateerd is aan een verminderde mondgezondheid gerelateerde levenskwaliteit. Vooral kinderen van ouders met beperkte financiële mogelijkheden ervaren hun mondgezondheid als slechter. Tot slot, laat het onderzoek van Lea Kragt zien, dat individuele kenmerken van kinderen zoals geslacht, leeftijd, etniciteit en het gevoel van eigenwaarde determinanten van mondgezondheid gerelateerde levenskwaliteit van kinderen zijn, en dus invloed hebben op het verband tussen subjectieve en objectieve (orthodontische) mondgezondheidsmaten.

Onderzoek naar de mondgezondheid van kinderen is van groot belang voor de volksgezondheid. Er is veel behoefte naar tandheelkundige behandelingen bij kinderen. Bovendien zijn de kosten van tandarts- en orthodontiebehandelingen over het algemeen erg hoog. De resultaten van het onderzoek vragen naar een actievere patiënten rol in het behandelproces. Verder benadrukken de onderzoeksresultaten het belang om een goede mondgezondheid te bevorderen tijdens de vroege kindertijd, omdat een slechte start leidt tot slechtere mondgezondheid op latere leeftijd. Het onderzoek naar de verschillende determinanten van mondgezondheid gerelateerde levenskwaliteit zal een bijdrage leveren om de communicatie tussen zorgverlener en patiënt te verbeteren. Hierdoor draagt het onderzoek bij aan het maken van correcte beslissingen tijdens behandelingen. Bovendien kunnen de in dit proefschrift geïdentificeerde determinanten gebruikt worden bij het ontwikkelen van effectief tandheelkundig onderwijs, interventies op het gebied van mondgezondheid, en beleidsbeslissingen.

Lea Kragt zal haar onderzoek op de najaarsvergadering van het NVOS presenteren.