Voorjaarslezing NVOS

17-04-2024 07:30

Tijdens de voorjaarslezing verwelkomen we dit jaar onderstaande sprekers:

Dr. Pauline Steegmans zal spreken over haar onderzoek en bevindingen voor haar proefschrift "Seeking and reporting of adverse effects in orthodontic research" gedaan aan de ACTA.

Het centrale onderwerp van dit proefschrift is het definiëren, zoeken en rapporteren van adverse effects in systematic reviews van orthodontische interventies. Dit proefschrift presenteert een nieuw framework voor het categoriseren en definiëren van adverse effects en toonde aan dat het beoordelen en rapporteren van adverse effects van orthodontische interventies in systematic reviews vaak onvolledig was, niet systematisch en selectief. Daarnaast toonde dit proefschrift aan dat spin, d.w.z. een vertekende weergave van studieresultaten, met betrekking tot adverse effects in samenvattingen van systematic reviews van orthodontische interventies veel voor kwam en dat misleading reporting het meest voorkomende type spin was. Deze bevindingen impliceren dat wat gerapporteerd wordt over adverse effects in systematic reviews van orthodontische interventies voorzichtig geïnterpreteerd moet worden, bijvoorbeeld met het maken van klinische beslissingen.

Wilt u het proefschrift van Pauline downloaden? Klik dan hier.

Dr. Jean-Pierre Ho (Amsterdam UMC) zal zijn proefschrift "Maxillomandibular advancement: issues related to indication, surgery, and outcome" aan u toelichten.
Zijn thesis heeft verschillende aspecten van de maxillomandibulaire advancement operatie, ook wel MMA en de bimaxillaire osteotomie genoemd, onderzocht bij obstructief slaap apneu patiënten. Enkele van de belangrijkste onderwerpen die in zijn proefschrift aan bod komen, zijn het identificeren van factoren die geassocieerd zijn met zowel positieve als negatieve uitkomsten van MMA, het vergelijken van MMA met alternatieve operaties en het verbeteren van de techniek van de operatie voor een specifieke patiëntengroep. 

Dit proefschrift is het resultaat van jarenlang onderzoek, uitgevoerd onder de deskundige begeleiding van prof. dr. J. de Lange, afdelingshoofd MKA-chirurgie bij Amsterdam UMC, en prof. dr. A.G. Becking, eveneens verbonden aan Amsterdam UMC. 

Wilt u het proefschrift van Jean-Pierre downloaden? Klik dan hier.

Stap 1 - Aanmelden

U kunt niet meer inschrijven, omdat de datum is verlopen.