Profiel

De Nederlandse Vereniging voor Orthodontische Studie werd in 1946 opgericht door een aantal tandartsen. Deze collegae interesseerden zich in het bijzonder voor de orthodontie. Van een erkend specialisme was destijds nog geen sprake. De doelstelling van de vereniging, het bevorderen van de studie en het verspreiden van kennis van de orthodontie, bleef door de jaren heen gehandhaafd.

Tegenwoordig neemt de orthodontie een prominente rol in binnen de tandheelkundige zorg. Hierdoor is men meer dan ooit op zoek naar verdiepende en verbredende informatie binnen het vakgebied, mede als tegenwicht tegen de invloeden van de commercie. De N.V.O.S. ziet het als haar taak om haar leden daarbij te helpen.