Doelstelling

Het bevorderen van de studie en het verspreiden van kennis van de orthodontie.

Door met grote regelmaat wetenschappelijke vergaderingen te beleggen, voorziet de vereniging in de behoefte van zijn leden om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen binnen het vakgebied.

De vereniging biedt informatie over veranderde inzichten en geeft de laatste stand van zaken van het wetenschappelijk onderzoek. Deze dynamische wetenschappelijke bijeenkomsten bieden tevens de mogelijkheid om binnen een prettig kader het onderlinge contact met collegae tandartsen/specialisten te versterken, beiden binnen de vereniging ruim vertegenwoordigd.

Daarnaast heeft de vereniging zich tot doel gesteld wetenschappelijk onderzoek te stimuleren en waar mogelijk te ondersteunen.