Voordelen lidmaatschap N.V.O.S.

  • Gratis deelname voorjaarsvergadering
  • Korting voor deelname najaarsvergadering
  • Korting deelname vijf-jaarlijks congres
  • Ontvangen van het e-book met voordrachten van het vijfjaarlijkse congres
  • Digitaal toegang krijgen tot voordrachten van alle vergaderingen