Opzegging van het lidmaatschap

Vóór 1 december van het lopende jaar schriftelijk aan de secretaris via: info@nvos.info.