kosten lidmaatschap

De kosten van het N.V.O.S. lidmaatschap bedragen € 75,- per jaar.

Betalen lidmaatschap

Bij voorkeur via de betaallink die u jaarlijks van ons ontvangt.

Of door overmaking van het verschuldigde bedrag van € 75,- op bankrekening NL14RABO0118967975 t.n.v. N.V.O.S., uw naam en woonplaats.