NVOS Najaarsbijeenkomst 2022

17-11-2022 08:00

Het programma van de Najaarsbijeenkomst

19:45-20:00 Ontvangst met koffie en thee 

20:00-20:45 Lezing door Fawn van der Weijden over haar proefschrift ‘Musicodontology’ 

20:45-21:00 Optreden door blazers ensemble Kwintvlaag

21:00-21:45 Lezing door dr. Kees Hein Woldendorp over 'Musici, die kunnen we missen als kiespijn in de orthodontie!?’

21:45-22:30 Afsluitende borrel

 

Het centrale onderwerp van het proefschrift van Fawn van der Weijden is muziek in de mondzorg.

Een systematische review is gericht op het effect van achtergrondmuziek op angstige patièˆnten tijdens tandheelkundige behandeling. De overige systematische reviews en multipele case studies zijn gericht op het bespelen van een blaasinstrument in relatie tot tandstand, gelaatsmorfologie, orthognatische chirurgie, slaap apneu en schisis.

De lezing van dr. Kees Hein Woldendorp over 'Musici, die kunnen we missen als kiespijn in de orthodontie!?’ is een voordracht met een uitroepteken en een vraagteken. Dat is geen toeval. Veel orthodontisten zijn namelijk onbekend met de tandheelkundige problemen in brede zin bij musici. Dat betekent enerzijds dat er veel specifieke problemen gemist worden, en anderzijds dat u als behandelaar geen idee heeft wat u met de desbetreffende musicus in uw stoel aan moet. Waarschijnlijk hoort u voor het eerst in uw leven een voordracht van een revalidatiearts, en dan nog wel op uw gebied van de orthodontie. En die het lef heeft u ook nog eens te gaan vertellen wat u misschien wel zou kunnen gaan doen als u de volgende keer met een musicus wordt geconfronteerd….

Zo’n 10% van de NL bevolking doet iets met muziek. Dus in principe ook in uw praktijk! Veel tandartsen zijn verbaasd over dit hoge percentage. Een deel van deze musici zijn blazers en (altviolisten), en deze musici hebben om verschillende redenen een verhoogd risico op tandheelkundige problemen. Problemen van algemeen tandheelkundige aard die interfereren met het musiceren, maar ook specifieke problemen ten gevolge van het musiceren zelf. Als u er in de anamnese niet naar vraagt zal deze problematiek u volledig ontgaan. Enige kennis van het musiceren is onontbeerlijk om te begrijpen hoe de ‘musicodontology’ in elkaar steekt en hoe je – ook als algemeen werkend orthodontist- deze musici met kleine praktische tips een heel eind op weg kan helpen. Kennis die niet in boeken is terug te vinden, zeker waar het gaat om de minutieuze details die bij professionele musici de voortgang van hun carrière kunnen bepalen. In de presentatie gaat Woldendorp, in het verlengde van Fawn van der Weijden, in op wat embouchure is en hoe embouchure problemen (bij blazers) het beste -evidence based- kunnen worden aangepakt in de orthodontische praktijk.

Stap 1 - Aanmelden

U kunt niet meer inschrijven, omdat de datum is verlopen.